Oletko kuntokuurilla, dieetillä tai tipattomalla? Joko uudenvuodenlupauksesi ovat lässähtäneet? Ei hätää. Tahdonvoimaa voi myös treenata.

Pitkäjänteinen toiminta edellyttää tahdonvoimataitoja. Keskeistä tahdonvoiman kehittämisessä on ymmärtää sen linkittyminen kehoon. Harva nimittäin tietää, että tahdonvoima on päivän mittaan ehtyvä varanto. Se riippuu muun muassa vireystilasta, verensokeritasapainosta ja hapensaannista. Myös uskomukset ja mielen rakenteet voivat joko vahvistaa tai nakertaa sitä.

Tahdonvoimataidot koostuvat erilaisista osataidoista kuten kyvystä keskittää huomio sitoutuneesti haluamaansa asiaan. Olennaista on myös kyky tunnistaa keskittymistä häiritsevät asiat ja osata suojautua niiltä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisukkuus ja venyminen on helppo ymmärtää tahdonvoimaan liittyviksi, mutta joustavuus ja hallinnasta luopuminen voivat kuulostaa tahdonvoiman harjoittamisen näkökulmasta hieman erikoiselta. Pitkäjänteisyyttä vaativan projektin saaminen maaliin on kuitenkin prosessi, jossa joustavuus keinojen valitsemisessa voi olla strategisesti toimivampi vaihtoehto kuin hampaat irvessä puurtaminen.

Kurinalaisuus on kytköksissä aivokuoreen

Kurinalaisuus on tahdonvoimataito, jonka fysiologinen perusta on aivojen etuotsalohkon toiminnassa. Aivojen etuotsalohkon kuori voidaan Kelly McGonicalin The Willpower Instinct –kirjan mukaan jakaa kolmeen alueeseen.

Niistä ensimmäinen vastaa haasteellisen toiminnan aloittamisesta ja loppuun saattamisesta, kuten esimerkiksi juoksumatolla juoksemisesta. Toinen osa vastaa pidättäytymisestä ja kieltäytymisestä eli reagoi impulsseihin ja kontrolloi ihmistä. Yhdessä nämä kaksi aluetta säätelevät ihmisen toiminnallista puolta.

Kolmas alue säätelee ihmisen toiveiden ja tavoitteiden toteuttamista. Mitä nopeammin tämä osa aivojen etuotsalohkosta aktivoituu toiminnan yhteydessä, sitä motivoituneempi ihminen on toimintaan. Tahdonvoima muistuttaa ihmistä pitkäaikaisista tavoitteista silloin, kun mieli houkuttelee harhapolulle.

Itsekontrolli ennustaa menestystä

Itsekurilla on kiistämätön merkitys modernin ihmisen toiminnalle, sillä länsimainen yhteiskunta korostaa itsekuria. Itsekontrollin määrä ennustaa opintomenestystä selvemmin kuin älykkyys, jota pidetään yleisesti lukupään merkittävimpänä takeena. Itsekuri on usein selittävä tekijä myös virtuositeetin takana: harjoittelu, joka on vaatimus Mozartin kaltaiselle lahjakkuudelle, edellyttää aimo annoksen itsekuria.

Modernin ihmisen ajattelussa on tavallaan olemassa kaksi erilaista ihmistä, joista toinen kontrolloi asioita ja toinen toimii puhtaasti impulssien pohjalta, mielihyvää tavoitellen.

Tahdonvoiman ongelma on juuri tässä. Toinen osa ihmisestä haluaa jotakin ja toinen kieltää tekemästä sitä. Siksi tahdonvoiman kehittämisen ensimmäinen vaatimus on oppia tuntemaan itsensä ja omat heikkoutensa.

Itsetuntemus on tahdonvoiman perusta

Tietoisuus valintatilanteista, joihin ihminen joutuu pyrkiessään kohti pitkän aikavälin tavoitettaan, auttaa tavoitteeseen tarvittavan tahdonvoiman hahmottamisessa. Esimerkiksi laihduttajan on hyvä tietää, että hän joutuu tekemään yli kaksisataa ruokaan liittyvää valintaa joka päivä eikä ainoastaan parikymmentä, kuten hän saattaa itse kuvitella.

Tahdonvoiman kehittämisen kannalta on tärkeätä ymmärtää myös mielessä pyörivien häiritsevien asioiden ja stressin kohtalokas merkitys: niiden vaikutuksen alaisena ihminen on alttiimpi impulsiiviselle käyttäytymiselle. On täysin paradoksaalista, että vaikka stressi on tahdonvoiman pahimpia vihollisia, ihminen piiskaa itsensä stressitilaan tahdonvoimaa vaativien tavoitteiden takia.

5 tapaa vahvistaa tahdonvoimaa

#1 Meditoi
Meditaatioharjoituksilla on arvokas merkitys tahdonvoiman kehittämisessä, sillä ne ehkäisevät stressiä tehokkaasti. Meditaatiosta ja sen positiivisista vaikutuksista on kerätty paljon tietoa. Sillä on kiistämättömiä terveysvaikutuksia ja osoitettuja vaikutuksia aivoihin.

#2 Pidä tauko
Sekä stressistä palautumisen että tahdonvoiman lataamisen kannalta oleellista on fysiologinen rentoutuminen. Sen aikana sydämen lyöntitiheys harvenee ja hengitystahti hidastuu, verenpaine laskee ja lihasten jännitys hellittää. Tässä tilassa aivojen ei tarvitse analysoida tapahtunutta tai varautua tulevaan.

#3 Liiku
Tahdonvoimaa voidaan vahvistaa myös liikunnalla. Liikunnan vaikutukset tahdonvoimaan ovat välittömät: esimerkiksi jo 15 minuuttia juoksumatolla vähentää impulsiivista käyttäytymistä. Pitkäaikaiset vaikutukset ovat nekin kiistattomia. Liikunta vähentää jokapäiväistä stressiä, joka on uhka tahdonvoimalle, ja helpottaa ahdistusta sekä lisää itsekontrollia.

#4 Nuku
Myös riittävä uni on tärkeätä tahdonvoiman kehittämisessä. Unenpuute on puolestaan sille haitallista: se vaikuttaa haitallisesti glukoosiaineenvaihduntaan siten, että keho ei saa glukoosista irti sitä, mitä sen tulisi saada. Seurauksena on makeanhimo ja jatkuva väsymys, mikä on lisähaaste tahdonvoimalle.

#5 Mene happihyppelylle
Jo viiden minuutin kävely ulkoilmassa voi auttaa tahdonvoiman vahvistamiseen. Jos mahdollista, kävele luonnossa. Kun aivot saavat happea, mieli virkistyy ja jaksat happihyppelyn jälkeen jatkaa jälleen sitä mitä olitkaan tekemässä.

Tahdonvoima on ehtyvää

Uudenvuodenlupausten kanssa painiessa on hyvä muistaa, että monien mittavien tahdonvoimaprojektien yhtäaikainen edistäminen ei kannata. Tahdonvoimaa ei yksinkertaisesti riitä kaikkeen yhtä aikaa. Kannattaa siis laittaa kaikki paukut yhteen asiaan kerrallaan.

Tahdonvoiman rajojen kanssa eläminen on kieltämättä myös paradoksaalista: kaikkea ei voi kontrolloida, ja ainoa tapa lisätä kontrollia on puskea omia rajojaan. Aivan kuten lihas, tahdonvoima toimii “use it or lose it” -periaatteen mukaisesti. Jos tahdonvoima makoilee vain sohvalla, sen käyttämisen taidon menettää. Toisaalta tahdonvoimaan liittyviä maratonejakaan ei voi juosta kovin usein, tai järjestelmä romahtaa.Maaretta_vihreä__0211
Omaa tahdonvoimaansa ei siis kannata jättää harjoittamatta, mutta sitä ei kannata myöskään tukkia jumppaamalla sitä liikaa. Ennen kaikkea kannattaa tutustua siihen, miten oma keho toimii. Joko tiedät, mikä on Sinun lempikeinosi tahdonvoiman vahvistamiseen?

Kirjoittaja: Maaretta Tukiainen

Maaretta Tukiainen on tietokirjailija, muutosvalmentaja ja TV-juontaja. Häneltä on juuri ilmestynyt kirja Hyvän mielen taidot sekä niihin liittyvät Hyvän mielen kortit, joiden avulla taitoja voi harjoitella. Tahdonvoimataidot ovat yksi Hyvän mielen taitojen kategoria. Kirjaa ja kortteja voi tilata www.hyvanmielentaidot.fi

TV1:llä pyörii parhaillaan asiaohjelmasara 8 myyttiä työstä, jota Maaretta juontaa. Sarjaa voi katsoa myös Yle Areenasta. Maaretta pitää Eheydessä kaksi aamupäivätilaisuutta:

Hyvän mielen taidot -aamutilaisuudet Eheys-keskuksessa Malmilla:
Tahdonvoimataidot 5.2.16 klo 9.00-11.30. Lue lisää
Myötätuntotaidot 3.3.16 klo 9.00-11.30. Lue lisää

Twitter @Maaretta
Instagram @maaru